Aktualności

Konferencja

Serdecznie zapraszamy pracodawców, przedstawicieli instytucji rynku pracy oraz osoby bezrobotne do udziału w konferencji zamykającej projekt "Młodzi kompetentni w sektorze kultury"
26 lutego 2015r., g. 10.00, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, ul. Wojska Polskiego 83.

Więcej

Głosujcie na projekt "Młodzi kompetentni w sektorze kultury"

Zachęcamy do oddania głosu w konkursie ŁÓDZKIE PROMUJE KAPITALNE POMYSŁY,
czyli na najlepsze projekty wspierające rozwój mieszkańców województwa łódzkiego, dofinansowane w ramach PO KL w województwie łódzkim. Projekt MŁODZI KOMPETENTNI W SEKTORZE KULTURY jest jednym z kandydatów.

Więcej

Regulamin zwrotu kosztów przejazdu

W zakładce ""do pobrania" zamieszczono Regulamin zwrotu kosztów dojazdu uczestników projektu. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią regulaminu.

Więcej

Wyniki drugiego etapu rekrutacji

Przedstawiamy listę uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listę rezerwową. Wszystkim kandydatom bardzo dziękujemy za udział w rozmowach i zaangażowanie.

Więcej

Wstępna lista kandydatów

Prezentujemy wstępną listę kandydatów do udziału w projekcie "Młodzi kompetentni w sektorze kultury". Zgodnie z zapisami regulaminu 79 osób z najwyższą liczbą punktów zakwalifikowano do drugiego etapu rekrutacji, pozostałe osoby spełniające warunki formalne zostały wpisane na listę rezerwową. O terminie rozmów kwalifikacyjnych zostaną Państwo poinformowani telefonicznie.

Więcej

KOMUNIKAT - Przedłużenie naboru uczestników do 8 listopada br.

Chcąc umożliwić uczestnictwo w procesie rekrutacyjnym jak najszerszemu gronu odbiorców, w tym osobom, których obrony prac licencjackich i magisterskich zaplanowane są na październik - organizatorzy projektu zdecydowali o przedłużeniu terminu rekrutacji. W związku z tym na uzupełnione formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami czekamy do dnia 8 listopada 2013r.

Więcej

Studia humanistyczne - definicja

W związku z licznymi pytaniami, o to które kierunki zaliczają się do humanistycznych, przedstawiamy listę dyscyplin naukowych:
archeologia; bibliologia; estetyka; etnologia; etyka; filologia; filozofia; historia; historia sztuki; językoznawstwo; kulturoznawstwo; literaturoznawstwo; muzeologia; nauki o polityce; nauki o poznaniu i komunikacji społecznej; nauki o rodzinie; nauki o sztuce; nauki o zarządzaniu; pedagogika; psychologia; socjologia; religioznawstwo
Jeśli kierunek Państwa studiów jest pochodną, którejś z powyższych dyscyplin (np. nauki o polityce - stosunki międzynarodowe), to również zalicza się do kierunków humanistycznych. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje koordynator projektu. W przypadku wątpliwości konieczne będzie dostarczenie zaświadczenia z uczelni o zaliczeniu danego kierunku do nauk humanistycznych.

Więcej

Trwa rekrutacja kandydatów

Informujemy, że na naszej stronie internetowej, w zakładce "do pobrania" znajdują się dokumenty rekrutacyjne. Przed ich wypełnieniem prosimy o uważne przeczytanie regulaminu.

Więcej

Wywiady eksperckie

Czy wiedzą Państwo, że tylko 38% humanistów po ukończeniu studiów wykonuje pracę zgodną ze swoim wykształceniem? Przyczyn takiego stanu rzeczy można upatrywać w niesdostosowaniu programu studiów do potrzeb rynku pracy, w trudnościach w zdobyciu pierwszych doświadczeń zawodowych i wielu innych czynnikach.

Więcej

Organizator

Partnerzy

Projekt „Młodzi kompetentni w sektorze kultury” realizowany jest przez Stowarzyszenie Inicjatywa w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.